Hoán Đổi VN WebSites/WebPages cấp tốc
Dùng VN-WebPage Converter
 
 
    


Baosoft VN-WebPage Converter là một dụng cụ
mạng cực mạnh (powerful web tool) dùng để hoán
đổi websites or webpages chữ Việt từ hệ thống 
kiểu chữ này sang hệ thống kiểu chữ khác trong ṿng tít tắt vài giây đồng hồ. Ưu thế của chương
  tŕnh này là nhanh và dễ sử dụng. Bạn có thể hoán đổi từ
  một cho đến hàng ngàn trang web cùng môt lúc. Chữ Việt
  được trực tiếp hoán đổi từ hồ sơ (file) *.htm hoặc *.html 
  nên mọi sự tŕnh bày của trang web đều được giữ nguyên 
  và nó cũng cho phép bạn chọn bộ chữ Việt mà bạn muốn 
  đổi bao gồm cả hệ thống kiểu chữ unicode. Dưới đây là
  những hệ thống kiểu chữ mà bạn có thể hoán đổi được:

   01. Baosoft VietKey 2 Bytes, 
   02. Baosoft VietKey 1 Byte,  
   03. VS/Bach Khoa HCM2, 
   04. VS/Bach Khoa HCM1,
   05. VNI-TanKy 2 Bytes, 
   06. VNI-Dos/1Byte, 
   07. VI/VISCII/Viet-Vu,
   08. VNCII/VPS-Windows, 
   09. VPS-Dos, 
   10. TCVN3/ABC Windows, 
   11. TCVN2, 
   12. VNU-Windows 1 Byte, 
   13. Vietware 1 Byte, VN-LAB
   14. Windows, 
   15. VN-ThinArt, 
   16. VietRes, 
   17. Viet-Toan, 
   18. LVTD - (Lac Viet Tu Dien), 
   19. VIQR/VietNet/VNNet, 
   20. Plain Vietnamese, 
   21. VietKey,
   22. VietChar, 
   23. FreeCode, 
   24. BKed 60, 
   25. TCVN1, 
   26. Vietnamese Unicode.

  
 

  VN Webpage Convert
  Máy cần phải có:
  OP : Win95, 98, 2000, Me, WinNT, XP
  PC : 75MHz, 16M RAM.
       
 


VN Webpage Convert
»
Một máy            => $40 AUS 
» 2 đến 5 máy       => $30 AUS/mỗi máy.
»
6 đến 9 máy       => $25 AUS/mỗi máy.
» 10 đến 255 máy  => $15 AUS/mỗi máy.
   

 
Copyright © Baosoft 2002
Comments to baosoft@yahoo.com

Main Menu

  

  

Sample1

 Convert page using VNNet to VPS.

VPS font system


  

Sample2

Convert page using VNI to Unicode Vietnamese


Unicode Vietnamese font system