Dùng Baosoft Global Keyboard để Đánh Máy,
Bạn có thể hoà mình vào một thế giới Đa Ngôn
Ngữ một cách Dễ Dàng và Nhanh Chóng
  


Global Keyboard là một chương trình đánh máy
 siêu bàn phím, bạn có thể đánh máy trực tiếp
 cũng như xem hiển thị bàn phím của hơn 120 
 ngôn ngữ khác nhau
trên hầu hết tất cả các
 windows applications như là MS-Word, Outlook,
  MS- Excel, MS-PowerPoint, MS-FrontPage, Corel Word
  Perfect, Corel Draw, Netscape Composer,  v.v..., và những
  phần mềm đánh máy khác cũng như những phần mềm
  graphics, v.v... Chương trình này rất dễ dàng sử dụng
  và đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tất cả mọi
  thương vụ, văn phòng, chuyên gia ngôn ngữ học, và tất cả
  mọi người trên thế giới. 

  Global Keyboard không chuyển dịch ngôn ngữ một cách 
  tự động. Bạn cần phải biết ngôn ngữ mà bạn đang đánh 
  máy. Tuy nhiên bạn không cần học về cấu trúc bàn phím
  mới hoặc chỉ học một vài diacritic keys vì chúng tôi đã 
  sắp đặt sẵn những bàn phím cho mọi ngôn ngữ dựa trên  
  US standard keyboards
.
.

 
Hổ trợ font chữ Unicode
 
Global Keyboard phần chính là hổ trợ font chữ unicode.
  Tuy nhiên cũng hổ trợ một số font chữ không phải là
 
Unicode.

  Khởi hành sự đánh máy
  Bấm vào Baosoft Menu để tắt hoặc mở Global Keyboard. 
  [Mở]-> (Mở và dùng <Global Keyboard>),
  [Tắt]-> (Tạm ngưng <Global Keyboard>).
 
  Bạn cũng có thể dùng 3 phím nóng <Alt+Ctrl+Space> để
  tắt hoặc mở Global Keyboard.

 
Hiển thị Bàn Phím Ảo (Visual Keyboard)
 
Để học cách đánh máy cũng như lòng ký hiệu/chữ vào một
  windows nào đó bạn chỉ cần bấm vào <Sắp đặt Bàn Phím và
  Bảng Dấu> trên Baosoft Menu để xem hiển thị Bàn Phím Ảo.
  Tuy nhiên Global Keyboard cũng cho phép bạn sắp đặt lại 
  Bàn Phím Ảo theo ý riêng của bạn.


 
Hổ trợ Điện Thư (Email)
  Bạn có thể dể dàng gửi và nhận đa ngôn ngữ e-mail bằng
  Microsoft Outlook hoặc Netscape Messenger. Tuy nhiên đối
  với những ngôn ngữ không được công ty Microsoft hổ trợ 
  thì phía bên người nhận cần phải có Baosoft fonts. Bạn có 
  thể download và cài đặt Baosoft fonts từ download page.


 
Đ ánh Máy Trực Tiếp (Word processing)
  Bấm vào BAOSoft Menu để sử dụng tất cả các chức năng
  của Global Keyboard. Bạn có thể đánh máy ngôn ngữ của 
  bạn trực tiếp vào hầu hết tất cả windows word processor 
  ví dụ nh
õ Microsoft Office, Corel WordPerfect...

  Hổ trơ thiết kế trang Web (Web Compliant)
  Sử dụng Global Keyboard, bạn có dể dàng thiết kế những
  trang Web đa ngôn ngữ bằng Microsoft FrontPage hoặc
  Netscape Composer và những Web Editor applications khác.


  Graphics và Word Art  
 
Global Keyboard hổ trợ WordArt và những Graphics software
 
 
 
Global Keyboard hổ trợ hơn 128 ngôn ngữ khác nhau:
  Arabic scripts:
Arabic, Persian, Dari, Urdu, Farsi, Uighur,
  Pashto, Kurdish
  Central: Amharic, Armenian, Georgian, Tibetan
  Chinese: Simplified (Pinyin, Cantonese, and Wubi input
  methods) and Traditional (Pinyin, Changjie, and Zhuyin input
  methods)
  Cyrillic: Russian, Belorussian, Ukrainian, Uzbek, Bulgarian,
  Serbian, Macedonian, Kazakh, Kirgiz, Azerbaijani, Croatian
  European: Albanian, Creole, Czech, Danish, Dutch, English,
  Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Icelandic,
  Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese,
  Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Greek, and
  Turkish
  Indic (North): Hindi, Marathi, Nepali, Sanskrit, Punjabi,
  Gujarati, Bengali, Assamese
  Indic (South): Tamil, Telugu, Maldivian, Kanarese,
  Malayalam, Sinhalese
  Japanese: Roma-Kanji, Kana-Kanji
  Korean: Hangul, Hanja
  SE Asian: Thai, Vietnamese, Burmese, Lao, Khmer,
  Indonesian
  Biblical and Academic: Coptic, Hebrew, Yiddish, Ancient
  Greek, Aramaic, Glagolitic, Moabite, Phoenician, Nabataean,
  South Arabian, Syriac, Ugaritic, International Phonetic
  Alphabet (IPA), Latin Transliteration, and more
  Other: Ge'ez, Hausa, Inuktitut, Swahili, Tigrinian
 
 

  Baosoft Global Keyboard
  Máy cần phải có:
  OP: Win95, 98, 2000, Me, WinNT, XP
  PC: 75MHz, 16M RAM.
       
 


Baosoft Global Keyboard
» Một máy           => $75 AUS 
» 2 đến 5 máy      => $50 AUS/mỗi máy.
»
6 đến 9 máy      => $45 AUS/mỗi máy.
» 10 đến 255 máy => $40 AUS/mỗi máy.
   

 
Copyright © Baosoft 2002
Comments to baosoft@yahoo.com

Main Menu

  

  

Enable/Disable
Global Keyboard

  

  

Sample Visual
Keyboard

  


Email Support

Netcape Messenger

  
Outlook Express


  

MS Office Applications

  

  

Web Compliant

Netcape Composer
  
Microsoft FrontPage

  

Graphics and WordArt

Microsoft WordArt