Chào mừng bạn đến viếng thăm trang nhà công ty BAOSoft.
  BAOSoft
được viết tắt cho "Business, And Office Software" 
  nghĩa là ("Phần mềm Thương Vụ và Văn Phòng"). Chúng tôi 
  chuyên nghiệp về soạn thảo và viết phần mềm cho thương 
  vụ, kế toán và phần mềm văn phòng. Ngoài ra chúng tôi 
  cũng soạn thảo, viết phần mềm và thiết kế website theo 
  yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn có được một phần mềm hay
  website theo ý riêng hoặc cho công ty của bạn xin vui lòng
  liên lạc công ty của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi sự 
  nhu cầu của quý bạn. Phương châm của chúng tôi là:
                      "Ghé thăm Bảo Sốp trang nhà, 
                   Quý bạn sẽ thấy chan hoà niềm tin
                        Quép sai, Sản phẩm lập trình
           Khuếch trương doanh nghiệp ý mình vui ghê"
       
 
Nếu bạn mua phần mềm Global Keyboard
từ 01-01-2006 đến 31-12-2006, bạn sẽ được
giảm giá đặt biệt bớt 25% và tặng không 
phần mềm VNHighlight & See Dictionary  
 
và VNWeb Convert trị giá $70 AUS.

Bạn có thể download những tặng phẩm
mới phát hành dưới đây:
  Insert Symbols
(Full Version). Xem chi tiết ...
  TTF Font Installer 
(Full Version). Xem chi tiết ...
  VNHight & View
(Full Version). Xem chi tiết ...
  VNHighlight & Convert
(Full Version). Xem chi tiết ...


 
Chúng tôi vừa mới phát hành những sản 
  phẩm sau đây:

  Global Keyboard
đây là một chương trình đánh máy đa 
  ngôn ngữ
vĩ đại nhất thế giới hiện nay. Với chương trình này
  bạn có thể đánh máy trực tiếp cũng như xem hiển thị bàn 
  phím của hơn 128 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.
  Chương trình này áp dụng cho hầu hết tất cả các windows 
  applications như là MS-Word, MS- Outlook, MS- Excel, 
  MS-PowerPoint, MS-FrontPage, Corel Word Perfect, Corel 
  Draw, Netscape Composer, v.v..., và những phần mềm đánh 
  máy khác cũng như những phần mềm graphics, v.v... 
  Chương trình này rất dễ sử dụng, và đủ mạnh để đáp ứng 
  nhu cầu sử dụng cho tất cả mọi thương vụ, văn phòng, 
  chuyên gia ngôn ngữ học, và tất cả mọi người trên thế giới.
 
Global Keyboard phần chính là hổ trợ font chữ unicode.
  Tuy nhiên cũng hổ trợ một số font chữ không phải là
  Unicode. Xem chi tiết...

 Insert Symbols Chương trình này tương tự như công 
  dụng "Insert Symbols" trong MS-Word. Tuy nhiên nó đa dụng
  hơn nhiều và cho phép bạn lòng ký hiệu hoặc chữ (insert 
  symbols or characters) trực tiếp vào tất cả windows 
  applications chương trình này hổ trợ tất cả font chữ.
 
Xem chi tiết ...

  TTF Font Installer  Đây là chương dùng để cày đặt 
  (install) font chữ dạng "True Type Font (*.TTF)" vào máy. 
 
Chương trình này hoạt động rất tốt trong tất cả windows 
  version kể cả window NT
Xem chi tiết ...

  VNHighlight & See Dictionary là một bộ tự điển điện tử
  Anh-Việt, Việt-Anh (English-Vietnamese,Vietnamese-English)
  rất nhanh và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần bôi đen (highlight)
  chữ trên màn hình của computer và bấm nút [See] bạn sẽ
  thấy nghĩa của chữ mà bạn đã highlight. Xem chi tiết ...

  VNWeb Convert Đây là chương trình hoán đổi chữ việt
  cực mạnh cho webpage và website.
Chương trình này hổ 
  trợ Vietnamese Unicode và hầu hết tất cả font chữ Việt 
  hiện nay. Xem chi tiết ...

  
 

Copyright © Baosoft 2002
Comments to baosoft@yahoo.com

   

Global Keyboard

đây là một chương trình đánh máy đa ngôn
ngữ vĩ đại nhất thế giới hiện nay. Với chương
trình này  bạn có thể đánh máy trực tiếp cũng như xem hiển thị bàn phím của hơn 128 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.  Chương trình này áp dụng cho hầu hết tất cả các windows applications.
Global Keyboard phần chính là hổ trợ font chữ unicode. Tuy nhiên
cũng
hổ trợ một số font  chữ không phải là  Unicode.  
Xem chi tiết...

Insert Symbols

Chương trình này
tương tự như công dụng
"Insert Symbols" trong
MS-Word. Tuy nhiên nó
đa dụng hơn nhiều và
cho phép bạn lòng ký
hiệu hoặc chữ (insert 
symbols or characters)
trực tiếp vào tất cả
windows applications.
Chương trình này hổ trợ
tất cả font chữ.   
Xem chi tiết ...

Font Installer

Đây là chương dùng để cày đặt (install) font
chữ dạng "True Type
Font (*.TTF)" vào máy. 
Chương trình này hoạt động rất tốt trong tất cả windows version kể cả
window NT.
Xem chi tiết...

VNHighlight & See Dictionary

Là một bộ tự điển điện tử Anh-Việt, Việt- Anh(English-Vietnamese,
Vietnamese-English) rất
nhanh và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần bôi đen
(highlight) chữ trên màn
hình của computer và
bấm nút [See] bạn sẽ
thấy nghĩa của chữ mà bạn đã highlight. 
Xem chi tiết ...

VNWeb Convert

Đây là chương trình
hoán đổi chữ việt cực mạnh cho webpage và website. Chương trình này hổ trợ Vietnamese
Unicode
và hầu hết tất cả font chữ Việt hiện nay.

Xem chi tiết ...

VNHighlight &View

Chương trình này rất đa dụng cho người
Việt nam chúng ta
dùng để đọc điện thư
(email) hoặc Webpage
Chương trình này sẽ tự
động hoán đổi chữ Việt
tư Không Unicode font thành Unicode font.

Xem chi tiết ...

VNHighlight & Convert Font

Chương trình này
cho phép bạn hoán đổi
qua lại những hệ thống bộ chữ Việt trực tiếp từ
những chương trình chạy trong windows. 
Thí dụ như MS-Office,
Netscape Composer...

Xem chi tiết ...